Dobro došli u Kikindski mlin

Kikindski mlin pripada grupi velikih preduzeća, čije su glavne prestižne reference: kvalitet, tradicija, čuveno brašno, stručni i kreativni ljudski potencijal.

Sedište preduzeća je u Kikindi u ulici Svetozara Miletića broj 198, gde se nalazi najveći deo potencijala Kikindskog mlina.

Osnovne delatnosti Kikindskog mlina su skladištenje, čuvanje i prerada žita kao i pružanje usluga laboratorijskog ispitivanja.

U poslovnom svetu Kikindski mlin obezbedio je poziciju preduzeća koje drži do svog ugleda, tako što održava visok kvalitet svojih proizvoda, ispunjava ugovorene obaveze i uliva sigurnost poslovnim partnerima.

Proizvodi sa zaštitnim znakom Kikindskog mlina i dominirajućim sloganom "Čuveno kikindsko brašno" danas su sinonim vrhunskog kvaliteta i garancija pouzdanosti. O svemu ovome svedoči i mnoštvo priznanja, nagrada i medalja stečenih širom sveta.

Izgradnjom Velikokikindskog parnog mlina "Damfila" davne 1869. godine postavljeni su temelji savremenog mlinarstva na ovim prostorima.

Kikindski mlin i dan danas održava svoje početne obrise i nastavlja tradiciju nekadašnjeg "Damfila", što je i sutrašnja realnost ove mlinske kuće. To znači, život u skladu sa tradicionalnim normama i u svetlu velikog i svetskog "Damfila", današnjeg Kikindskog mlina.

Obaveštenja

Poštovani,

U petak 26. oktobra došlo je do neovlašćenog korišćenja e-mail adrese  office@kikindskimlin.rs  Kroz računarski napad „Backscatter Attack“ sa mail servera u Velikoj Britaniji poslati su generisani e-mailovi na kojima se kao pošiljalac javlja office@kikindskimlin.rs

Većina e-mail servera je uspešno prepoznala da se radi o nelegitimnom e-mailu i odbila da ga isporuči primaocima.

Ipak, jedan broj e-mailova je isporučen, te ukazujemo na mogućnost da Vaš e-mail server nije prepoznao ovaj napad i da ste dobili maliciozni e-mail sa adrese office@kikindskimlin.rs

Savetujemo Vam da taj e-mail ne otvarate i ne označavate link koji je u njemu, te da o tome obavestite Vašeg e-mail provajdera ili administratora.

Zahvaljujemo Vam se na razumevanju!

Copyright © 2006 "Kikindski mlin" a.d.
"Kikindski mlin" a.d.
Svetozara Miletića 198, 23300 Kikinda
Telefon: 0230 422320, Fax: 0230 422226
E-mail: office@kikindskimlin.rs